top of page

News.

חיפוש

ייפוי כוח מתמשך: כלי משפטי מוקדם לתכנון החלטות

 

במדינת ישראל, ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי חשוב המאפשר לאדם למנות מייצג לטפל בענייניו במקרה של אובדן יכולת לקבל החלטות, כשמסמך זה מקבל תוקף כאשר הממנה אינו יכול עוד לנהל את ענייניו בעצמו מסיבות שונות, כגון חולי או נכות. מטרת ייפוי הכוח המתמשך הינה להבטיח ניהול ראוי ומותאם של נכסים וזכויות של הממנה, גם כאשר אין באפשרותו לפעול בעצמו.


הבדלים מיפוי כוח רגיל:

בניגוד לייפוי כוח רגיל, שפוקע ברגע שהמעניק אינו יכול לקבל החלטות, ייפוי כוח מתמשך מקבל את  תוקפו במצב בו הממנה אינו יכול לפעול בעצמו. זהו היתרון המרכזי של ייפוי כוח מתמשך – הוא מבטיח שיהיו כלים לניהול רכוש וזכויות אף במצבים שבהם הממנה אינו יכול לפעול כמו גם קבלת החלטות בנושאים רפואיים.


התהליך:

בטרם עורכים ייפוי כוח מתמשך, אנו כעורכי דין המתמחים בתחום זה מבהירים את האופציות והמשמעויות השונות, זאת מכיוון שייפוי הכוח חייב להיכתב בצורה ברורה ומפורטת, תוך התחשבות במספר גורמים והשפעת הגדרת נושאי הסמכות על הממנה, הגדרת מיופי הכוח וסמכותם. חשוב לדעת, כי עורכי דין העורכים ייפוי כוח מתמשך עוברים הכשרה ספציפית בנושא זה. לאחר הכנת המסמך, אנו מגישים אותו לאפוטרופוס הכללי והרשם לענייני ירושה, מי שמפקח על נושא זה ומאשרו.


הגוף הממשלתי המפקח:

האפוטרופוס הכללי והרשם לענייני ירושה הוא הגוף הממשלתי האחראי לפיקוח וניהול ייפוי כוח מתמשך. הרשם אחראי לוודא שהמסמכים עומדים בכל הדרישות החוקיות, הנהלים והכללים ומתעדכנים ככל הנדרש.


חשיבות ויתרונות:

ייפוי כוח מתמשך מבטיח שיש מי שיטפל בעניינים הפיננסיים והאישיים של הממנה במקרה של אובדן יכולת, ועוזר למנוע מצבים בהם נדרשת התערבות של בית המשפט ומינוי אפוטרופוס חיצוני, תהליך שיכול להיות ארוך ומורכב, וכך מתאפשר לממנה לשלוט בניהול העתידי של נכסיו וזכויותיו גם במקרים של חוסר יכולת לקבל החלטות ולחסוך זמן, מאמץ ועלויות משפטיות בעתיד.


הבדל בין מינוי של אדם כאפוטרופוס לבין יורש בצוואה:

בעוד שיפוי כוח מתמשך מתייחס לניהול עניינים בחייו של הממנה, צוואה מתייחסת להחלטות שנוגעות לאחר מותו. מינוי של אדם כאפוטרופוס בייפוי כוח מתמשך לא אמור להשפיע על מינוי יורשים בצוואה.


ייפוי כוח מתמשך כמסמך משלים לצוואה:

ייפוי כוח מתמשך יכול לשמש ככלי משלים לצוואה, על ידי סיוע בניהול עקבי ורציף של עניינים פיננסיים ואישיים גם במהלך החיים ולא רק לאחר המוות. השילוב בין שני המסמכים מבטיח תכנון משפטי מקיף ויעיל לטיפול בעניינים האישיים והפיננסיים בכל שלבי החיים ואחרי המוות. בנוסף, ייפוי הכוח המתמשך מגדיר את סמכות מיופי הכוח בענייני קבלת החלטות ובכך מונע סכסוכים במהלך חייו של הממנה, ומאפשר שליטה אישית בענייניו גם כאשר אין לו יכולת לפעול עוד בעצמו.


פוסטים אחרונים

הצג הכול

מהי הדרך הנכונה לבחירת יזם בפרויקט פינוי בינוי?

ההתחדשות העירונית, היא תחום שתופס תאוצה רבה בשנים האחרונות, בפרט בפרויקטים גדולים וזאת גם נוכח עליית מחירי הקרקעות והחוסר בהם. כיום, בעקבות המלחמה, בשים לב לצורך לבנות מבנים בטיחותיים עם ממ"ד, ישנה סב

Comments


bottom of page